සිතේ තෙරපෙන... දහස් සිතිවිලි... අකුරු වෙන තැන...…

Pages

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

06 March 2010

පුංචි රෝස මල...

Image: Salvatore Vuono / FreeDigitalPhotos.netසමනලයෙක්මි, මා
මලක් සොයා ගිය...
මටම සුවඳ දෙන...

ඉසිඹුලෑවෙමි, වරෙක
මලක් ළඟ නැවතී...
සොයා ගිය මල
හමුවිනැයි සිතා...

මං මුලාවූයෙමි, දිව ගොසින්
මිරිඟුවක් පසුපස...
මලකි, ඒ...
බඹරුනට පෙම් බැඳි...

බිඳ වැටී ලෝකයම...
ගසාගෙන ගොස්
කාලය ද සමඟින්
තනිකර දැමුණි, මා...

සිටියෙමි, තනිකමෙන්
මිරිකෙමින්...
ඇටමිදුළු තුළට ම වැදුණු

නෙත ගැටුණි, අහම්ඹෙන්
පුංචි රෝස මල, (කහ පාට...)
සුවඳ දෙන මට ම...

- සන්සරසිදු -

2 දෙනෙකුගේ අදහස්....:

Anonymous said...

U knw dr as i tld i dnt know to gv ma comment creatively as u. thank you for the offering. thank you very much. You know it is very interesting. I mean your blog.Your story s nice dr. Great work hny.
Keep it up. Best regards.
AKUSHLA

sansarasidu said...

Thanks Dear,
that's all I wanted from you. Again Thank you very much for you encourage.

Post a Comment